Hvis du har en dør som skal holdes lukket, kan det være en god ide at sætte en dørlukker/dørpumpe på således at døren altid holdes lukket. Det kunne evt. være opgangs/kælderdør med flere brugere.

En dørlukker er også en god ide til lokaler/bygniner med risiko for tyveri, så du er sikker på at døren altid lukkes og låses efter brug.

Automatiske dørlukkere anvendes også til at lukke branddøre ved brand for at hindre branden skal sprede sig.